Determinăm potențialul energetic al unei regiuni, tehnologii, al măsurilor de reglementare legală și tarifară. Determinăm potențialul de eficientizare energetică pe ramuri de producție și sectoare economice. Realizăm studii profesioniste cu calcule tehnice și economice însoțite de măsurile necesare pentru creșterea eficienței și valorificarea potențialului surselor regenerabile.