Analizăm procesul tehnologic și de producție al întreprinderilor, determinăm parametrii funcționali de bază și arătăm locurile unde se înregistrează pierderi de energie și cum acestea pot fi micșorate. Comparăm indicatorii de performanță cu cele mai bune practici europene și de ramură, pentru identificarea potențialului suplimentar de eficientizare. Deasemenea, identificăm și evaluăm potențialul utilizării deșeurilor de producere în scop energetic, altfel acestea fiind deseori pur și simplu eliminate (!).

Realizăm calcule tehnico-economice pentru fiecare măsură propusă (inclusiv eficiența economică, durata de recuperare a investiției) și împreună cu beneficiarul determinăm care vor fi pașii spre implementare și oferim sprijin în implementarea acestora.

Oferim certificat energetic în care se va menționa clasa energetică a procesului de producție și al întreprinderii în general.