Oferim servicii de auditare energetică pentru instituții publice și de stat, pentru clădirile și blocurile aflate în gestiune, precum și a clădirilor companiilor private, comerciale, de oficii, etc. Determinăm valorile pierderilor și consumului de energie, determinăm necesarul de căldură, combustibil și energie electrică și soluțiile de reducere al consumului acestora.

Realizăm calcule energetice și tehnico-economice pentru identificarea măsurilor oportune de reducere a pierderilor de energie (izolare termică, recuparare de căldură, iluminat eficient, etc.). Propunem și calculăm măsurile de utilizare a energiei din surse regenerabile de energie pentru obiectul analizat.

Oferim rapoarte de audit energetic și gama de calcule și anexe necesare pentru perfectarea unei cereri de finanțare pentru proiectul de eficiență energetică.