Realizăm studii, efectuăm rapoarte de audit, conducerea și ingineria unor proiecte implementate de la 0 (zero), inclusiv determinarea și obținerea tarifului de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru proiecte implementate de către părți terțe, precum întreprinderi private, agenții de implementare, bănci de dezvoltare.